Black And White Hypnotic Tunnel

Hypnotický jazyk aneb napadlo vás někdy , že … ?

Napadlo vás někdy, že většinu dne strávíme v tranzu – jakési formě hypnózy – která je vyvolaná prostředím a neustálým proudem informačních podnětů?

Jeden anglický výzkum tvrdí, že běžný člověk je denně bombardován asi 4 000 reklamními sděleními, které skrytě a periferně pronikají do jeho mysli. A k tomu si připočítejme tisíce dalších podnětů v práci a doma. To všechno musí naše mysl zpracovat a nalézt v tom nějaký význam.

Jak se této hypnóze bránit a jak ji naopak eticky využít pro efektivní komunikaci v informačním boji o pozornost?

Strávil jsem více než 12 let v oblasti profesionální komunikace – hlavně public relations. To je ten obor, který se zaměřuje na to, aby lidé změnili svoje postoje k různým věcem – komu dáme hlas ve volbách, které bance svěříme peníze až po rozhodutí, který jogurt je lepší. Ten s bakteriální kulturou bifidus nebo ten druhý s většími kousky ovoce. Protože některé kampaně a poselství fungovala lépe a jiná hůře, věnoval jsem několik let studia tomu, proč tomu tak je.

Lidé se mnohdy při komunikaci zaměřují příliš na obsah – fakta, argumenty a racionální stránku poselství – prostě věci, které mají dávat smysl. Platí takové ty známé pravdy: “Musíš vědět, co chceš říci. Když to víš, tak běž a řekni to.” Nebo: “Říkej lidem to, co chtějí nebo potřebují slyšet.”

Kromě obsahu však lidé komunikují na několika úrovních zároveň.

Napadlo vás někdy, že pro komunikační efekt je důležitý nejen obsah, ale také proces? Když zmiňuji proces, nemyslím tím typ média, prostředí či jiné externí věci. Proces, který mám na mysli, se odehrává uvnitř lidské mysli příjemce informace. Ten ji dekóduje a dává ji vlastní jedinečný význam. Tento proces umí zkušený komunikátor zakódovat skrytě do jakékoli věty a vyslat ji ve formě „programu“, který ovlivní zpracování věty. Vlastně to umíme všichni, ale mnohdy o tom ani nevíme.

Podívejme se opět na úvodní větu článku: „Napadlo vás někdy, že pro komunikační efekt je důležitý nejen obsah, ale také proces?“ Do této věty jsem totiž zakódoval instrukci, jak chci, aby ji vaše mysl mysl zpracovala.

Protože: pokud vás to napadlo již předtím, než jste si větu přečetli, tak je to v pořádku. Pokud vás to dříve nenapadlo, nevadí. Napadlo vás to totiž v okamžiku, když jsem se zeptal, jestli vás to napadlo. Pokud by vás to nenapadlo, pak byste smyslu této věty totiž vůbec nemohli porozumět. Aby se dala uchopit, lidská mysl si musí na okamžik představit „to“, co jsem chtěl, abyste si vybavili – tedy, že pro komunikační efekt je důležitý nejen obsah, ale také proces. A vsadil bych se, že deset čtenářů si představilo deset různých konkrétních verzí “toho”, které jim však dávají osobně smysl. Na základě jejich individuálních zkušeností.

Pár praktických příkladů a aplikací “ze života”:

Napadlo Tě někdy, že při řešení tohoto závažného problému existují i jiné cesty?

Napadlo Tě, že to možná vůbec není problém?

Napadlo Tě, že jakákoli věta či poselství přenáší obsah i proces?

Napadlo Tě, že tyto techniky je možné se naučit rychle a vědomě je používat?

Napadlo tě, že lidé, kteří dosáhli toho, co chtějí, byli skvělými komunikátory?

TIP:

Zkuste tento vzorec v příštích dnech několikrát použít a pouze sledujte, jakou reakci vyvolá. Funguje totiž jako určité “změkčovadlo”, když lidi o něco žádáme – například, aby si něco vybavili, našli další možnosti, vysekali se ze zaseknutých představ. Samozřejmě bychom je o to mohli požádát přímo, ale riskujeme, že nás odmítnou. Když se však zeptáme, jestli je to napadlo, tak…se něco stane.

George Orwell kdysi trefně poznamenal: „Myšlení korumpuje jazyk a jazyk ovlivňuje myšlení.“

Napadlo Vás někdy, že by to mohla být pravda?

Hypnotický jazyk

V anglosaských zemích se těmto jazykovým technikám přesvědčování technikám říká „hypnotický jazyk“. Slovo hypnotický vytváří u lidí v našich zeměpisných šířkách někdy zděšení a někdy zvědavost.

Ve skutečnosti se jedná o ucelený soubor lingvistických technik určených pro komunikaci, prodej, koučování, učení, vedení lidí, terapii, přesvědčování a ovlivňování. Kdekoli, kde jazyk je důležitý nástroj pro vyvolání nějaké užitečné reakce.

Znalost těchto technik má ještě jeden velmi užitečný individuální přínos. Pokud je umíte rozpoznat a používat vědomě, umíte se také bránit obrovskému komunikačnímu hypnotickému tlaku, který proniká pod radarem vědomých filtrů přímo do naší nevědomé mysli.

Nevěříte? Napadlo Vás, že se stačí podívat na libovolný reklamní blok či otevřít jakékoli noviny, abychom zjistili, jak jsme neustále ovlivňování?

Je zajímavé, že tyto vzorce jsou součástí běžného lingvistického vybavení každého člověka. Většinou o tom ani neví, protože volba slov a tvorba vět je nevědomá dovednost (alespoň v mateřském jazyce.) Stejně tak dekódování jakéhokoli sdělení naší myslí.