14071380162 83900d3442 B

Alpha Leadership

Jak vést lidi ve velkých organizacích a zůstat sám sebou.

Lídr není „instituce“, ale člověk, kterého nemůžeme napasovat do akademických šablon a modelů

Robert Dilts, přední americký expert na lidské chování a neurolingvistiku, věnoval třicet let soustavnému zkoumání špičkových výkonů předních lídrů pomocí unikátní metody Modelování faktorů úspěšnosti. Svá zjištění a praktická doporučení shrnul do konceptu Alpha Authentic Leadership. Na konci června jej představí české podnikatelské veřejnosti na workshopu v Praze.

Dilts tvrdí, že Alpha Leadera poznáte snadno.

  • Má jasnou vizi a schopnost své představy precizně komunikovat. Jde do věcí jako první a lidé jsou si jistí, kam společně kráčejí.
  •  Dokáže lidi ovlivnit, strhnout a motivovat. Lidé okolo jsou fascinováni tím, že se stávají součástí něčeho většího.
  •  Vytváří prostor, aby ostatní uspěli. Podporuje týmovou spolupráci. Ti, kteří jej následují, vědí, že je výhodné se k takovému vůdci připojit.
  • Alpha leader je autentický, je sám sebou a jde vždy příkladem. Jak řekl Ghandí: „Musíš být změnou, kterou chceš vidět okolo.“
  •  Alpha Leadership se zaměřuje na autentické vedení lidí. Alpha Leader je člověk, který roli vůdce pouze nehraje, ale vytváří si vlastní styl, který obohacuje o zkušenosti jiných. Vždy zůstává svůj. Jeho posedlostí je tvořit nové věci a cesty.

U takového člověka si všimnete vlastnosti, které říkáme autorita s pokorou, což znamená sebejistotu bez arogance. Takový člověk má styl chování vůči druhým, které můžeme definovat jako – uvolněný, ale plně pohotový, plně soustředěný, ale taký vědomý si volného prostoru a příležitostí kolem sebe.

Alpha Leadership je předpokladem pro zvládání neobvyklých, nejistých a krizových situací, kdy se člověk nemůže opřít o vyzkoušené postupy a modely. Protože ty přestávají fungovat.

Dilts zkoumal nejen lídry světového byznysu, ale také průkopníky a génie v ostatních profesích např. vynálezce, sportovce a umělce. Známé jsou jeho studie osobností jako Leonardo da Vinci, Walt Disney nebo Mozart.

Alpha Leader ví, kam směřuje. U lidí vytváří pocit inspirace, jistoty, důvěry a chuti následovat. Třebaže doba je nejistá a plná neočekávaných výzev.

Obama. Příklad Alpha lídra.

Mezi současnými známými vůdci nejlépe vystihuje principy Alpha Leadershipu Barack Obama. Máte pocit, že je sám sebou, že je pravdomluvný, nenechá se zatáhnout do útoků. Nikdy jej neuvidíte, vystresovaného, zmateného nebo defenzivního. A%t dělá cokoli, je plně napojený (soustředěný) na to, co chce. Je to jeho vize a také způsob chování, co okouzlilo svět. Vytvořil prostor pro miliony lidí, aby se zapojili do jeho představ.

Vnitřní hra a zóna výjimečnosti.

Alpha Leadership praktikuje tzv. vnitřní hru. Ta je o sebeřízení. Napojení se sama na sebe, na svoji vizi a na své vnitřní zdroje. Nesnažit se být někým jiným. Neusilovat o uznání a pochvaly. Prostě se pohybovat ve své vnitřní „zóně znamenitosti“ a tu rozšiřovat. Vnitřní hra původně pochází ze zkoumání výkonů vrcholových sportovců, např. atletů a golfistů, a lidí, kteří podávají výjimečné výkony. Samozřejmě v životě hrajeme také tzv. vnější hru – musíme zvládat svůj byznys, řemeslo, sportovní disciplínu, profesi. Dilts však při svých analýzách úspěšnosti odkrýval právě vnitřní faktory, které Alpha lídry odlišují od ostatních.

Zjistil, že v mnoha případech mají lidé obdobná východiska – možnosti, znalosti, přístup k technologiím. Klíčovou odlišností je právě leadership. Špičkový byznys je totiž jako vrcholový sport. Uspět a prosperitu udržet dnes vyžaduje 20 % obchodní a podnikatelské metodologie a 80% vnitřní hry a psychologie. Alpha lídr se také vyznačuje schopností mobilizovat a řídit svoji osobní energii. Bez energie nemůžete vést, říká Dilts. Energie lídra se přenáší do celé organizace.

Nakolik je opravdu realistické zůstat autentický (sám sebou) ve větších organizacích.

Není to vůbec snadné a to je důvod, proč autentických lídrů kolem nás není mnoho. Proto je leadership výzva. Dilts učí, co je třeba udělat, aby člověk v sobě tyto předpoklady postupně vybudoval. Tvrdí, že autenticita není důležitá z hlediska módních manažerských ideálů, ale je to mnohem lepší způsob bytí pro špičkového manažera. Přináší byznys výsledky a zároveň pomáhá člověku udržet vyrovnaný vnitřní (osobní) život.

Uvádí příklad z jedné své studie, kdy na francouzském telekomunikačním trhu soutěžily dvě společnosti o uvedení nové služby na trh. Zavedený operátor nasadil na projekt 1 000 lidí. Konkurent si mohl dovolit jen skupinu 20 osob. Nakonec menší tým porazil na celé čáře tisícihlavou projektovou skupinu. Udělali to levněji a lépe ve všech parametrech. Jak může dvacet lidí porazit tisíc? Závěr výzkumu ukázal , že těch tisíc lidí pouze hrálo svoji zaběhnutou roli. Dělali to, co jim řekli, nevznikl žádný týmový duch, tvůrčí komunikace, chyběla inspirace. Prostě opět dělali další projekt. Zatímco druhá skupina se s nasazením a vášní pustila do tvoření nové věci. Obě skupiny měly své vůdce. Vítěz používal metody Alpha Leadershipu – jasnou vizi, spolupráci a inspiraci dokázat něco nového. Vytvořil prostor a lidé následovali.

Hledání cesty nebo strategie přežití?

Dilts se hodně věnuje tomu, jak Alpha Leader pro své lidí takový prostor vytváří. Tvrdí, že takový prostor musí nejdříve vzniknout v mysli vůdce. Jinak naráží na tradiční představy o šéfech, kteří musí být vždy vidět, derou se do popředí a pozornost strhávají na sebe. A lidé pak otráveně čekají na příkazy.

Dilts to vtipně demonstruje na metafoře Ega a Duše. Ego funguje na principu – dělám to pro sebe, já musím být vidět, musím se chránit, je to všechno o mně. Zatímco duše funguje na principu: co chci přinést lidem skrze sebe. Co nového chci vytvořit v realitě světa ze své pozice vůdce.

Nejlepší vůdci mají vždy zdravé ego a velkou ctižádost, a právě ambice jsou odpovědí na otázku – co chci vytvořit pro sebe?. Ale když máte pouze ctižádost, tak se dostanete přesně do takové krize, kterou vidíme dnes kolem nás. Ambice je třeba zapojit do služeb něčeho většího. Do svých snů a záměrů. Lidé si totiž často nekladou otázku – co chci nového vytvořit? Jakou mám vizi?

Existuje něco většího, než jsme my sami?

Opakem autentického vedení v časech nejistoty a krize je tzv. strategie přežití – boj, útěk nebo paralýza. Dnes se projevuje jako obviňování, vyčkávání a nerozhodnost, strkání hlavy do písku.

Alpha Leadership takový přístup odmítá. Ukazuje, že kdykoli můžeme u sebe a u ostatních mobilizovat tvůrčí potenciál a tvořit. Je třeba dostat věci do pohybu, udržet míru uvolněnosti a zároveň pohotovosti a připravenosti. Vytvořit si vnitřní jistotu a přistupovat k výzvám s pokorou a bez arogance. Nejde jen o to, abychom v byznysu přežili, ale abychom se posunuli kupředu a rozvinuli svoje představy. To jde vždy, když správně hrajeme svoji vnitřní hru.

Okamžik vůdcovství

Robert Dilts to nazývá okamžikem vůdcovství. Takových okamžiků Alpha leader vytváří stovky denně. Pro sebe a pro své lidi. A Dilts dodává: „Leadership není až tak komplikovaná záležitost. Je to především „stav mysli a těla.“

Photo: http://bit.ly/1jy1VJ1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *